اتومبیل

راهنمای صدور بیمه نامه ثالث و بدنه در کارگزاری تامین آینده خاورمیانه :

 همکاران محترم لازم است جهت اطلاع از مبلغ حق بیمه و نحوه پرداخت آن ابتدا موارد زیر توجه فرمایند :

۱- ارسال مدارک زیر از طریق ایمیل های  infi@bayandeh.ir   و ayandeh.bi@gmail.comi

 * مدارک لازم : کارت خودرو ( هر دو طرف کارت) / برگ بیمه نامه ثالث و بدنه خودرو /کارت ملی همکار و یا همسر

۲- اعلام شماره تلفن همراه خود همکار و یا همسر جهت برقراری ارتباط  همراه با ارسال مدارک

۳تلفن های تماس شرکت جهت پیگیری ۸۸۵۶۶۲۵۶ – ۸۸۵۴۴۲۵۹ -۰۲۱ دفتر تهران و ۳۲۱۲۶۸۸۲- ۰۳۴ دفتر کرمان 

******************************************************************************************************

بیمه نامه ثالث ( مسئولیت مدنی رانندگان وسیله نقیله موتوری زمینی ) 

طبق بخش نامه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای اسفند ماه ۱۳۹۷ تمامی تخفیفات تشویقی و رگوهی از این نوع بیمه نامه حذف گردید است . لذا فقط تخفییف عدم خسارت بیمه نامه فعال همکار قابل انتقال می باشد .

این شرکت پس از دریافت مدارک حق بیمه مربوطه را به همکار محترم اعلام خواهد نمود .

نحوه پرداخت حق بیمه ثالث :

الف : نقدی : 

پس از تعیین حق بیمه و اعلام به بیمه گذار محترم در صورت تمایل به پرداخت حق بیمه بصورت نقدی یک شناسه قبض و پرداخت برای ایشان ارسال میگردد تا بصورت غیر حضوری حق بیمه را واریز و و به این شرکت اطلاع فرمایند .

ب : اقساط :

۵۰ درصد نقد و الباقی در ۴ قسط ماهانه

برای بیمه نامه ثالث پس از تعیین حق بیمه درصورت تمایل به پرداخت بصورت اقساط  یک شناسه قبض و پرداخت برای پیش پرداخت نقدی جهت بیمه گذار ارسال میگردد و برای اقساط بیمه نامه نیز به همراه بیمه نامه شناسه قبض و پرداخت ارسال میگردد

*******************************************************************************************************

بیمه نامه بدنه :

تخفیفات قابل ارائه :

۱- تخفیف عدم خسارت درصورت داشتن بیمه نامه قبلی

۲- تخفیف سال ساخت ( سال اول ۳۰ درصد . سال دوم ۲۰ درصد . سال سوم ۱۰ درصد)

۳- تخفیف گروهی کارکنان ۵۰ درصد

نحوه پرداخت حق بیمه بدنه :

الف  : نقدی  :

درصورت تمایل بیمه گذار به پرداخت نقدی بیمه نامه علاوه بر تخفیفات قبل ۱۲٫۵ درصد تخفیف نیز محاسبه میگردد.

برای پرداخت حق بیمه یک شناسه قبض و پرداخت جهت بیمه گذار پرداخت ارسال میگردد .

ب : اقساط :

۳۰ درصد نقد  و الباقی در ۴ قسط ۴ ماهه

برای بیمه نامه ثالث پس از تعیین حق بیمه درصورت تمایل به پرداخت بصورت اقساط  یک شناسه قبض و پرداخت برای پیش پرداخت نقدی جهت بیمه گذار ارسال میگردد و برای اقساط بیمه نامه نیز به همراه بیمه نامه شناسه قبض و پرداخت ارسال میگردد

اتومبیل – کارگزاری رسمی بیمه تامین آینده خاورمیانه